De jaarlijkse griepvaccinaties komen er weer aan. We krijgen deze geleverd in week 46 en de patiënten die in aanmerking komen conform de landelijke indicaties worden uitgenodigd voor zaterdag 20 november. U ontvangt de uitnodiging 2 weken tevoren per brief inclusief de benodigde barcode. Neemt u deze a.u.b. mee naar uw afspraak.

Mocht u die dag niet in de gelegenheid zijn, stuur ons dan a.u.b. een bericht via uw patiëntenportaal of via het contactformulier op de website. Wij geven u een andere afspraak. Gelieve niet te bellen gezien de structurele telefonische overbelasting van onze assistentes sinds het bestaan van de Coronapandemie.

Patiënten die niet in aanmerking komen volgens het landelijk programma, maar wél een griepvaccin zouden willen, kunnen dit op eigen kosten via de apotheek bestellen en door ons laten toedienen. Dien u verzoek in via uw patiëntenportaal of het contactformulier op de website.