Noodmaatregel

Huisartsen die werken op de huisartsenpost kunnen voor de duur van de coronacrisis ook de professionele samenvatting zien van patiënten die daar komen en die nog geen expliciete toestemming hebben gegeven. Ook krijgen de spoedeisende hulpen gedurende de pandemie de mogelijkheid tot inzage. Dat is mogelijk gemaakt door een gedoogbesluit van het ministerie van VWS, op verzoek van LHV, NHG, InEen en Patiëntenfederatie Nederland.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/04/08/belangrijkste-huisartsinformatie-tijdelijk-te-raadplegen

Wij verzoeken u om, los van de tijdelijke noodmaatregel uw toestemming vast te leggen via www.volgjezorg.nl , indien nog niet gedaan.