Per 1 juli verwelkomen wij Ilse van Ardenne in onze praktijk. Zij zal Dineke van Gurp opvolgen als POH-S (praktijkondersteuner huisarts somatiek) en tevens de ouderenzorg op zich nemen. Hierdoor hebben de ouderen wederom (na pensionering Anneke) een vast aanspreekpunt. Daarnaast is zij ook gekwalificeerd doktersassistente en zal zij ook in deze rol zo nodig kunnen inspringen.

Als POH-S houdt zij zich bezig met de structurele controles (ketenzorg) van patiënten met diabetes, astma/copd en hart-en vaatziekten. Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatige controles plaatsvinden om patiënten goed te behandelen en complicaties te voorkomen. Vaak worden deze controles door een praktijkondersteuner gedaan. Een POH geeft ook voorlichting aan patiënten over een ziekte of hoe hier mee kan worden omgegaan. Zij is HBO-geschoold en opgeleid als een specialist op haar vakgebied. Haar werkzaamheden vinden plaats onder verantwoordelijkheid en supervisie van de huisartsen.

Ilse van Ardenne