COVID-19

LET OP: VANAF HEDEN (4/8) VERZOEKEN WIJ U EEN MONDKAPJE TE DRAGEN BIJ UW BEZOEK AAN DE PRAKTIJK

De organisatie van onze samenleving is behoorlijk veranderd, zo ook de huisartsenzorg. Zo maken wij inmiddels veel gebruik van beeldbellen en communicatie via ons digitale patiëntenportaal, over het algemeen naar grote tevredenheid van zowel arts als patiënt. Er blijven uiteraard ook zaken die niet op afstand te beoordelen zijn, zoals heftige buikpijn, hartklachten of benauwdheid etc. In de afgelopen maanden heeft de spoedzorg doorgang gevonden, ook zijn er Corona-spreekuren opgezet. In de afgelopen weken hebben we ook de reguliere zorg weer opgestart. Het blijft daarbij belangrijk dat patiënten met Corona verschijnselen niet zonder overleg op de praktijk komen! Dit om verspreiding van het virus te voorkomen.

Kijk eerst op Thuisarts.nl, daar staat wat u moet doen:

Spreekuren

Indien er geen verschijnselen van Corona zijn kunt u, voor klachten waarbij fysieke beoordeling nodig is, een afspraak op het reguliere spreekuur maken, ook weer via ons e-portaal. Echter willen we u vragen om zoveel mogelijk klachten waarvoor u niet daadwerkelijk op de praktijk gezien hoeft te worden af te handelen middels e-consulten of beeldbellen, ook om telefonische drukte te voorkomen.

Om de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden kunnen we nog steeds veel minder patiënten op de praktijk zien dan voorheen gebruikelijk was. Er staan minder stoelen in de wachtkamer en elke zorgverlener heeft een specifieke stoel aangewezen gekregen. Let hier dus goed op als u een afspraak heeft. Om te voorkomen dat het spreekuur uitloopt willen we vragen om ook echt niet meer klachten te bespreken dan er tevoren afgesproken of aangegeven is. Ook dit is weer om de wachtkamer zo leeg mogelijk te houden.

Indien u belt en dezelfde dag nog gezien wilt worden belt u voor 09.00u. Afspraken worden momenteel niet verder dan 3 dagen vooruit gepland. Indien een afspraak maak via de webagenda van het patiëntenportaal kunt u wel vooruit plannen. Wij gaan er hierbij wel vanuit dat als u op de dag van de afspraak tóch Coronaklachten heeft onze assistente alsnog belt om de afspraak te verzetten danwel op een speciaal luchtwegspreekuur te zetten (u zult alsnog worden gezien, alleen dan met meer beschermende maatregelen)

Om de telefonische drukte te spreiden willen we u verzoeken om voor uitslagen alleen te bellen tussen 12.00u en 16.00u. Ook voor uitslagen etc kunt u via het patiëntenportaal digitaal een verzoek indienen bij de assistente. Inmiddels is het ook mogelijk om zelf uw uitslagen in te zien, evenals (delen van) uw dossier via het patiëntenportaal.