Klachten

Heeft u een klacht?

Laat het ons graag weten door het onderstaande formulier in te vullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact op om deze te behandelen.

    Onafhankelijke klachtenfunctionaris

    Vindt u het lastig om uw klacht rechtsreeks bij ons kenbaar te maken, dan kunt u deze ook bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een passende oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen, waarbij de functionaris geen partij kiest en daarom geen oordeel heeft. Alles wat u met de klachtenfunctionaris deelt is vertrouwelijk. Op de website van Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) staat een klachtenformulier dat u kunt gebruiken en daar vindt u tevens meer informatie voor verdere vragen. De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 088 – 022 91 90.   Als blijkt dat u, ondanks bemiddeling door de klachtenfunctionaris, er helaas niet uit komt met ons, kunt u een uitspraak vragen over uw klacht bij de SKGE. Deze onafhankelijke geschilleninstantie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. Daarnaast wordt de geschillencommissie bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).   Het oordeel van de SKGE is bindend.