De Groenzoom Huisartsen

Uw huisarts in Gezondheidscentrum Klapwijk

Contact

Huisartsenpraktijk De Groenzoom is gevestigd in Gezondheidscentrum Klapwijk:

Klapwijkse Zoom 105, 2652 CG te Berkel en Rodenrijs. T: 010-5113202

Openingstijden: ma-vr van 08.00u – 17.00u

Buiten openingstijden kunt u in geval van spoed terecht bij Huisartsenpost Noord:
Huisartsenpost Noord
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam
T: 010-466 9573
https://www.huisartsenpostenrijnmond.nl/huisartsenpost/rotterdam-noord

Direct zelf online regelen

Belangrijke informatie

Maatregelen omtrent de Corona pandemie
Wij hebben onze werkwijze moeten aanpassen vanwege de COVID-19 pandemie. Dit heeft gezorgd voor structurele veranderingen in de huisartsenzorg. Wij vragen hiervoor uw begrip.  Klik hier voor de genomen maatregelen.

Veelgestelde vragen Patiëntenportaal 
Via het platform “Uw Zorg Online” kunt u direct afspraken maken, berichten sturen, medicijnen bestellen en nu ook uw dossier inzien. Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over dit platform. Let op: Een account biedt inzage in persoonlijke medische gegevens bij de praktijk. Iedereen heeft daarom een eigen account nodig. Voor elk account is een eigen e-mail adres nodig. U dient voor familieleden een eigen e-mailadres aan te maken als ze dit niet hebben.

Het laatste nieuws

Over Huisartsenpraktijk De Groenzoom

Professionele zorg onder één dak

Huisartsenpraktijk De Groenzoom is gevestigd in Gezondheidscentrum Klapwijk: Hier vindt u uitgebreide zorg onder één dak. In ons pand zijn 3 huisartsenpraktijken gevestigd, een operatiekamer voor kleine chirurgische ingrepen, een fysiotherapiepraktijk, een apotheek, een (kinder)psychologenpraktijk en diverse andere complementaire zorgverleners (o.a. STAR laboratorium en echografie, podotherapie, diëtetiek en coaching).
Wij staan voor laagdrempelige toegankelijke zorg van de geboorte tot aan het levenseinde. Wij geloven daarbij sterk in de autonomie van de patiënt.

Hoe kunnen we u helpen?

Lees meer over ons aanbod

Laboratorium

Bloedafnamelocatie STAR-SHL. Dagelijks van 08.00 tot 11.30 uur.

.

Moderne digitale zorg

Zorg op afstand middels ons patiëntenportaal en mogelijkheid tot beeldbellen zodat u niet voor al uw vragen en zorgen op het spreekuur hoeft te komen. Stel uw vragen, herhaal uw medicijnen en maak uw afspraken digitaal, gewoon via een app op uw mobiele telefoon of via de computer.

Ketenzorg

Chronische gestructureerde zorg voor patiënten met diabetes, COPD/astma en hart-en vaatziekten door onze POH-S (praktijkondersteuner). Optimale zorg conform de meest recente richtlijnen van Izer. Zelf uw bloeddruk en glucosewaardes doorgeven met de app VIP Live.

Psychosociale ondersteuning

Begeleiding door onze POH-GGZ (praktijkondersteuner) bij al uw (lichte) psychische klachten, stress en maatschappelijk gerelateerde problematiek. Korte wachttijden, praktische handvatten en volledig vergoed door uw verzekeraar omdat het onder huisartsenzorg valt.

Chirurgische verrichtingen

Verwijderen van moedervlekken, talgkliercystes, vetbulten en diverse andere huidafwijkingen gewoon bij uw eigen arts dichtbij huis.

.

Avondspreekuur

Om de week op maandag en donderdag respectievelijk door Dr Kros en Dr Schouten. Bedoeld voor patiënten met een drukke agenda overdag om zo toch de huisarts te kunnen bezoeken met niet-spoedeisende klachten.

Huisarts

Als huisarts sta je middenin de samenleving, je komt in contact met alle leeftijden en alle levensfases. Dit trekt hem in het vak dat hij sinds 2017 uitoefent. Persoonlijke aandacht, laagdrempeligheid, leergierigheid en ontwikkeling zijn belangrijke aspecten. Naast huisarts is hij docent bij de Opleiding Geneeskunde van het Erasmus MC.

Huisarts

Arthur Schouten is werkzaam als huisarts sinds 2015. De veelzijdigheid van het huisartsenvak in al zijn facetten is voor hem de reden geweest om huisarts te worden, met als spil het gezin. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn daarom zeer breed: van kleine chirurgie, tot spoedzorg, van kindergeneeskunde tot ouderenzorg, van dermatologie tot psychiatrie. Daarnaast is hij docent bij de Opleiding Geneeskunde van het Erasmus MC.

Huisarts

Edith Lubbers - van Driel is sinds 2003 als huisarts werkzaam in deze praktijk. Persoonlijke aandacht en laagdrempelige, vertrouwde, continue zorg voor de mens als geheel zijn voor haar de waardevolle aspecten van het vak. Haar ervaring is breed in zowel acute als chronische zorg, van jong tot oud. Haar extra aandachtsgebied is urogynaecologie. Momenteel volgt zij daarnaast een opleiding tot coach.

POH-Somatiek

Aanwezig op woensdag en donderdag.

Doktersassistent, Ouderenzorg

Doktersassistent

Doktersassistent

Wouter Kros
Arthur Schouten
Edith Lubbers - Van Driel
Dineke van Gurp
Anneke Donker
Aniek van de Coevering
Naomi Bijster

Veelgestelde Vragen

U heeft van uw arts gehoord dat hij geen ‘geneeskundige verklaring’ (ook wel doktersverklaring
genoemd) mag afgeven. Dat klopt. Uw arts heeft daarbij gehandeld volgens de regels die de KNMG,
de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.
Waarom mag uw arts geen
‘geneeskundige verklaring’ afgeven?
Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke
verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt
en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid
om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden
daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een
auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de
kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op
een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.
Alleen door een onafhankelijke arts
Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen
worden afgegeven door een onafhankelijke arts,
dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen
beoordeling maken van uw situatie. Als u daar
toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra
informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).
Wat is de reden hiervoor?
Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren
op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie
met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie
kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een
oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen
moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict
raken. Daarom moet er een duidelijke grens zijn
tussen de behandeling en het beoordelen of u
voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt.
Op deze manier staat niets u in de weg om uw
arts alle informatie te geven die noodzakelijk is
voor uw behandeling.
Het is ook belangrijk voor u dat de keuring wordt
gedaan door een arts die op de hoogte is van de
specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening
die u aanvraagt. Uw eigen arts heeft niet alle
kennis daarover. Hierdoor is het voor uw eigen arts
ook niet mogelijk om een goed oordeel te geven.
Wat kunt u doen om een geneeskundige
verklaring te krijgen?
1. U kunt navragen bij de instantie die de geneeskundige
verklaring vraagt of het voldoende is als
u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand,
Eventueel in de vorm van een
door uzelf in te vullen vragenlijst;
2. U kunt uw behandelend arts vragen om een
afschrift van dat deel van uw medisch dossier
waarin bepaalde belangrijke feiten over uw
gezondheidstoestand staan vermeld. Bijvoorbeeld
de uitslag van een looptest, de uitslag
van een meting van uw gezichtsvermogen etc.
Die kunt u dan sturen aan de instantie die om
een geneeskundige verklaring vraagt;
3. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling
wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij
u niet onder behandeling bent. Deze arts kan
ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand
opvragen bij uw behandelend arts en
deze informatie gebruiken bij zijn beoordeling.
Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft.
4. Aan de instantie die van u een geneeskundige
verklaring verlangt, kunt u vragen of zij een
onafhankelijke arts voor u regelen.
© KNMG | www.knmg.nl

Op www.thuisarts.nl kunt u betrouwbare informatie vinden dat door artsen is geschreven.

Alleen voor spoedeisende zaken die niet tot de praktijkopening kunnen wachten kunt u terecht bij de Huisartsenpost Noord. Voor meer informatie kunt de “Moet ik naar de dokter” site of app gebruiken: moetiknaardedokter.nl/

Voor vaccinaties kunt u terecht bij huisartsenpraktijk Hofman-van Vliet, net zoals wij gevestigd in Gezondheidscentrum Klapwijk.

Verwachtingen van diagnostiek

Moet ik naar de Huisartsenpost?

ADRES

Gezondheidscentrum Klapwijk, Klapwijkse Zoom 105, 2652 CG Berkel en Rodenrijs

OPENINGSTIJDEN

Maandag – vrijdag 8:00 – 17:00 uur

TELEFOON

010 511 3202
(voor spoed toets “1”)