Huisartsenpraktijk De Groenzoom

Uw huisarts in Gezondheidscentrum Klapwijk

Bij acute situaties

Direct zelf online regelen

De beste gezondheidsinformatie

Het laatste nieuws

Over Huisartsenpraktijk De Groenzoom

Professionele zorg onder één dak

Huisartsenpraktijk De Groenzoom is gevestigd in Gezondheidscentrum Klapwijk. In dit centrum zijn 3 huisartsenpraktijken gevestigd, een fysiotherapiepraktijk, een apotheek, een (kinder)psychologenpraktijk en diverse andere complementaire zorgverleners (o.a. STAR laboratorium en echografie, podotherapie, diëtetiek en coaching).
Wij staan voor laagdrempelige toegankelijke zorg van de geboorte tot aan het levenseinde. Wij geloven daarbij sterk in de autonomie van de patiënt. Innovatieve zorg heeft ons bijzondere aandacht waarbij digitalisering belangrijk is.

Hoe kunnen we u helpen?

Lees meer over ons aanbod

Ik ben op zoek naar prikposten/röntgen/echo

Bloedafname door STAR-SHL: dagelijks van 08.00 tot 10.30 uur in ons eigen centrum.

Bloedafname/röntgen/echo SFG: poli Franciscus Berkel

.

Ik heb een medische verklaring of keuring nodig

Voor medische keuringen en rijbewijskeringen klik hier

(Medische- of urgentie) verklaringen mogen niet afgegeven worden door uw huisarts, zie de de richtlijn KNMG

Ik ben op zoek naar ondersteuning bij mijn diabetes/COPD/Hart- en vaatziekten

Wij bieden chronische gestructureerde zorg voor patiënten met diabetes, COPD/astma en hart-en vaatziekten door onze POH-S (praktijkondersteuner). Optimale zorg conform de meest recente richtlijnen van Izer. Zelf uw bloeddruk en glucosewaardes doorgeven met de app VIP Live. Maak een afspraak via uw patiëntenportaal.

Ik zoek psychosociale ondersteuning

Begeleiding door onze POH-GGZ (praktijkondersteuner) bij al uw (lichte) psychische klachten, stress en maatschappelijk gerelateerde problematiek. Korte wachttijden, praktische handvatten en volledig vergoed door uw verzekeraar omdat het onder huisartsenzorg valt. Maak eerst een afspraak bij de huisarts om een adequate inschatting van de zwaarte van uw klachten te maken.

Ik wil een talgkliercyste laten verwijderen

U kunt voor het verwijderen van moedervlekken, talgkliercystes, vetbulten en diverse andere huidafwijkingen gewoon bij uw eigen arts terecht, dichtbij huis. Stuur ons een foto of maak een afspraak via uw patiëntenportaal.

.

Ik zoek meer informatie over gezonde voeding

U kunt hiervoor terecht bij het voedingscentrum danwel bij uw diëtiste. Ook bieden wij gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) voor patiënten met obesitas.

Veelgestelde Vragen

U heeft van uw arts gehoord dat hij geen ‘geneeskundige verklaring’ (ook wel doktersverklaring
genoemd) mag afgeven. Dat klopt. Uw arts heeft daarbij gehandeld volgens de regels die de KNMG,
de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld.
Waarom mag uw arts geen
‘geneeskundige verklaring’ afgeven?
Een geneeskundige verklaring is een schriftelijke
verklaring die een oordeel bevat over u als patiënt
en uw (medische) geschiktheid of ongeschiktheid
om bepaalde dingen wel of niet te kunnen. Voorbeelden
daarvan zijn: in staat zijn om te werken, een
auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de
kinderen te zorgen, te reizen of recht te hebben op
een parkeervergunning of aangepaste woonruimte.
Alleen door een onafhankelijke arts
Zulke geneeskundige verklaringen mogen alleen
worden afgegeven door een onafhankelijke arts,
dus niet de ‘eigen’ dokter. Zo’n arts kan een eigen
beoordeling maken van uw situatie. Als u daar
toestemming voor geeft, kan die arts ook nog extra
informatie opvragen bij uw behandelend arts(en).
Wat is de reden hiervoor?
Uw behandelend arts moet zich kunnen concentreren
op uw behandeling. Een goede vertrouwensrelatie
met u is daarvoor belangrijk. Die vertrouwensrelatie
kan gevaar lopen wanneer uw behandelend arts een
oordeel geeft dat voor u ongunstig is. Voorkomen
moet worden dat u en uw arts hierdoor in conflict
raken. Daarom moet er een duidelijke grens zijn
tussen de behandeling en het beoordelen of u
voor bepaalde voorzieningen in aanmerking komt.
Op deze manier staat niets u in de weg om uw
arts alle informatie te geven die noodzakelijk is
voor uw behandeling.
Het is ook belangrijk voor u dat de keuring wordt
gedaan door een arts die op de hoogte is van de
specifieke eisen voor het toewijzen van de voorziening
die u aanvraagt. Uw eigen arts heeft niet alle
kennis daarover. Hierdoor is het voor uw eigen arts
ook niet mogelijk om een goed oordeel te geven.
Wat kunt u doen om een geneeskundige
verklaring te krijgen?
1. U kunt navragen bij de instantie die de geneeskundige
verklaring vraagt of het voldoende is als
u zelf een verklaring aanlevert over uw gezondheidstoestand,
Eventueel in de vorm van een
door uzelf in te vullen vragenlijst;
2. U kunt uw behandelend arts vragen om een
afschrift van dat deel van uw medisch dossier
waarin bepaalde belangrijke feiten over uw
gezondheidstoestand staan vermeld. Bijvoorbeeld
de uitslag van een looptest, de uitslag
van een meting van uw gezichtsvermogen etc.
Die kunt u dan sturen aan de instantie die om
een geneeskundige verklaring vraagt;
3. U kunt zich voor de noodzakelijke beoordeling
wenden tot een ter zake deskundige arts waarbij
u niet onder behandeling bent. Deze arts kan
ook feitelijke informatie over uw gezondheidstoestand
opvragen bij uw behandelend arts en
deze informatie gebruiken bij zijn beoordeling.
Dat mag alleen als u hiervoor toestemming geeft.
4. Aan de instantie die van u een geneeskundige
verklaring verlangt, kunt u vragen of zij een
onafhankelijke arts voor u regelen.
© KNMG | www.knmg.nl

Voor vaccinaties kunt u terecht bij huisartsenpraktijk Hofman-van Vliet, net zoals wij gevestigd in Gezondheidscentrum Klapwijk.

Verwachtingen van diagnostiek

Moet ik naar de Huisartsenpost?

ADRES

Gezondheidscentrum Klapwijk, Klapwijkse Zoom 105, 2652 CG Berkel en Rodenrijs

OPENINGSTIJDEN

Maandag – vrijdag 8:00 – 17:00 uur

TELEFOON

010 511 3202