Over ons

Over ons

Het team van Huisartsenpraktijk De Groenzoom heeft een aantal kernwaarden opgesteld:

 • Hoge kwaliteit van zorg 
 • Professioneel
 • Uitmuntende werksfeer
 • Laagdrempelig
 • Collegiaal
 • Bereikbaar
 • Tijd voor de patiënt
 • Efficiënt
 • Maatschappelijk betrokken
 • Aandachtig, betrokken en persoonlijk
 • Innovatief en vernieuwend
 • Onderwijzend en lerend
 • Heldere toekomstvisie
 • Eerlijk
 • Gelijkheid tussen mensen

Gebaseerd op deze kernwaarden voeren wij ons beleid.

Zo gaan wij voor laagdrempelige zorg in de directe woonomgeving van de patient.
Onze praktijk is elke werkdag van 08.00-17.00u geopend en we zijn de hele dag telefonisch bereikbaar. Via ons patiëntenportaal bieden wij de mogelijkheid om 24 uur per dag afspraken te maken, herhaalrecepten aan te vragen en medische vragen te stellen. Ook beeldbellen en online dossierinzage zijn mogelijk. In geval van spoed moet het voor de huisarts mogelijk zijn om u binnen een kwartier te bereiken. Als u verder weg woont, verwachten wij dat u een andere huisarts bij u in de buurt zoekt om zo ook ruimte te maken voor patiënten die wel nabij de praktijk wonen.

Scholing staat bij ons hoog in het vaandel waardoor wij verantwoorde zorg, op het hoogst haalbare niveau kunnen bieden. Wij streven dit na door voortdurende (bij)scholing van alle medewerkers binnen de praktijk conform de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Ook willen wij ons richten op het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers, als doktersassistentes en artsen.

Een streven binnen onze praktijk is het vergroten van de zelfredzaamheid van de patiënt; op basis van goede informatie/coaching de patiënt zelf regie laten nemen over zijn eigen ziekte, leefstijl, preventie en keuzes. Als arts proberen we met name coachend te zijn, tenzij er sprake is van een acute situatie of verlies van vermogen tot overzicht en regie van de patiënt. Daarnaast wordt gestreefd naar zinnige en zuinige zorg en zorg op de juiste plek.

Wij willen zorg bieden van de wieg tot het graf, daarom zien wij naast de gebruikelijke eerstelijnszorg en de zorg voor chronisch zieken, ook de palliatieve zorg en de zorg rondom het levenseinde tot onze taakopvatting. Wij proberen hierbij open te staan voor de levensvisie van de patiënt. Moeilijke onderwerpen als euthanasie of de wens niet verder te behandelen gaan wij niet uit de weg. Wij verwachten hierbij van de patiënt een open overleg met wederzijds respect voor emoties en zienswijze.

Ons team

Wij staan graag voor u klaar!